+36 20 438 2821 juditkassai64@gmail.com

DÉDISITTER – PROGRAM :

                  SZERETET ÉS BIZTONSÁG

SZERETETBEN JÁRÓ-SZERETETBEN FÜGGŐ

-Az ápolás szeretetben zajlik. Oda-vissza módon.

-Fő eszköz ebben a szeretetnyelv.

-Szeretett dolgok a környezetben

CSALÁDIAS

-A családokkal, a családokért él és dolgozik, a  családok mellett, de nem helyett.

-Mindenkor a családokkal foglalkozik, teljes körűen. (Holisztikusan).

-Közvetlen és bensőséges viszonyt ápol a segítés helyén, mindenkivel

– A családokkal, a felkérővel és környezetével mindig közösen, kölcsönhatásban munkálkodik

EMPATIKUS

-Érzelmileg közelálló

-Megértő, együttérző

-Szükség esetén együtt gondolkodó

-Érzelmileg is ápoló

MELLÉÁLLÓ

-Mind az egyén, mind a család vagy környezet megtapasztalhatja azt az elkötelezett

mellé  állást, amely megvalósul a gondozási és szükségleti folyamatokban.

-Az első együtt töltött pillanattól meg fog valósulni.

SZAKMAI

-szakmai képesítés

-lépcsőzetes, képesítés szerinti feladatkiosztás

-„Megfelelő embert a megfelelő helyre!”

BIZTONSÁGOS

-bizalmi alapon működik, bizalmi híd kiépítésével

-szakmaiság a profilban

-kidolgozott, kimunkált tapasztalati program

-szakmai felelősségbiztosítás

-dokumentáció

-ellenőrzés

-zárt rendszer és titoktartás

RUGALMAS

-a szolgáltatási idő, szükséglet személyre-családra szabott

-bármikor változtatható

NON-STOP

-a szolgálat és vele együtt a program folyamatosan elérhető

-szükség esetén non-stop szolgáltatás is kérhető

SZÜKSÉGLETEKRE FIGYELŐ, KIEGÉSZÍTŐ

-a program a gondozás alatt megjelenő összes szükségletre fókuszál

-igénybe vehető ad-hoc helyzetben is

-a program feladata, az adott pillanatnyi vagy tervezhető helyzetekre adható legjobb      válasz/segítség kidolgozása, elvégzése

KIEGÉSZÍTŐ

-a program igyekszik a legfontosabb, legindokoltabb esetekben jelen lenni támogató lehetőségeivel.

-lehetőség szerint kizárólag hiányzó feladati területet lát el/ nincs üresjárat

-gyors döntést kívánó szituációkban is a kiegészítés és teljesség elvét követi (pl. összeköt segítési lehetőségeket, szolgálatokat)

KAPCSOLATÉPÍTŐ

-a gondozás előtt, alatt, vele párhuzamban folyamatosan építi és bővíti a gondozott kapcsolati hálóját

-igyekszik a családdal/környezettel a legstabilabb és informatív kapcsolati rendszert fenntartani.

ÉLETSZERŰ

-a program egyik fő eleme, hogy a gondozáskor fellépő változásokra azonnal reagál

-figyelembe veszi az egyén és a család/környezet élet sajátosságait.

MEGOLDÁST KERESŐ

-a mindenkori felvetett problémára megoldandóként  tekint a szolgálat.

-ennek ügyében megoldás kereső profilja van.

ÁTKAROLÓ

-a felsorolt program pontok és tapasztalati szakmai feladatok szorosan tartják a gondozottat és környezetét.

-a bizalom és a biztonság érdekében mintegy „átkarolja” a gondozottat.